Dorfin S.C.


 

Czym się różni mała i pełna księgowość dla firm? 

 

Przedsiębiorca, zakładając firmę, musi liczyć się z tym, że konieczne będzie prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych. W zależności, od kilku czynników, będzie to pełna lub uproszczona księgowość. Jednym z tych czynników jest rodzaj zakładanej działalności gospodarczej, w niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie mógł podjąć decyzję co do wyboru typu księgowości. To bardzo ważny temat dla każdej firmy dlatego warto lepiej zapoznać się z jego treścią.

 

Mała księgowość dla firm - charakterystyka

 

Aby prowadzić uproszczoną księgowość, przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie mogą wynosić więcej niż 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Do obliczenia kwoty wykorzystywany jest zawsze średni kurs NBP z dnia 30 września ubiegłego roku. 

 

Małą księgowość dla firm mogą prowadzić:

 

 

W skład małej księgowości wchodzi księga przychodów i rozchodów (KPiR), karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. W przypadku karty podatkowej przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania stałej kwoty każdego miesiąca. Finalna wartość tej należności jest bezpośrednio powiązana z liczbą mieszkańców miasta, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatek jest obliczany na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Dzięki KPiR obliczamy różnicę pomiędzy kosztami i przychodami i otrzymujemy podstawę do obliczenia podatku. 

 

Ryczałt ewidencjonowany to rodzaj księgowości, który bardzo często wybierają początkujące przedsiębiorstwa, składające się z jednej osoby. Ta forma uproszczonej księgowości ogranicza do minimum wszelkie zapisy księgowe, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Należy pamiętać, że ryczałt nie uwzględnia kosztów, a podstawę do obliczenia podatku stanowi przychód. Ryczałt ewidencjonowany można prowadzić, korzystając z formy tradycyjnej, zapisując dane w specjalnym zeszycie, albo z formy elektronicznej. W Internecie dostępnych jest wiele wzorów, które można wykorzystać podczas prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa. Jeśli prowadzimy działalność opodatkowaną na różne stawki, koniecznie musimy zaznaczyć te różnice w ewidencji przychodów.

 

Pełna księgowość dla firm - kiedy jest obowiązkowa?

 

Wiemy już jak mniej więcej jak przedstawia się sytuacja związana z księgowością uproszczoną, więc teraz czas zająć się jej drugim typem. Prowadzenie księgowości w pełnym zakresie jest dosyć skomplikowane i wymaga zatrudnienia biura rachunkowego lub księgowej. Zwykle ta forma dotyczy większych przedsiębiorstw, które mogą dzięki niej dokładnie oceniać stan kondycji firmy i w razie potrzeby dokonywać stosownych zmian. To właśnie największa zaleta pełnej księgowości, która może dać przewagę nad konkurencją. W przypadku uproszczonej księgowości ilość informacji o ogólnym stanie firmy jest bardzo ograniczona. 

 

Na początku zostało nadmienione, że przedsiębiorca będzie mógł podjąć decyzję o wyborze formy księgowości. Jednak należy pamiętać, że w przypadku niektórych form prowadzenia działalności gospodarczej, zachodzi konieczność do prowadzenia pełnej księgowości. Taki ustawowy obowiązek mają spółki z.o.o., gdzie zarządza się wydzielonym majątkiem, który prawnie mogą kontrolować jego właściciele. Ponadto, jeśli firma przekroczyła granicę 1 200 000 euro przychodów netto za poprzedni rok, również musi prowadzić pełną księgowość.

 

Kiedy skorzystać z usług księgowych?

 

W przypadku prowadzenia małej księgowości nie ma potrzeby korzystania z usług księgowej lub biura rachunkowego, aczkolwiek jest to oczywiście dozwolone, a nawet wskazane. Małe firmy szczególnie jednoosobowe, starają się na początku ograniczać zbędne koszta. Korzystając z programów czy gotowych wzorów dostępnych w internecie, przedsiębiorcy sami decydują się prowadzić księgowość.

 

Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ ewentualne błędy, mogą potem sporo kosztować i zamiast zaoszczędzić, narazimy firmę na straty. Natomiast jeśli jesteśmy zmuszeni do prowadzenia księgowości dla firm w pełnym wymiarze, usługi księgowe będą bardzo dobrym rozwiązaniem.