Dorfin S.C.


Posiadamy odpowiednie certyfikaty Ministerstwa Finansów

Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzania ksiąg rachunkowych potwierdzone certyfikatami księgowymi przez Ministra Finansów RP nr 19158/00 oraz 37264/2010. Posiadamy także aktualne ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności księgowo - rachunkowej